SDH

Průběžný zpravodaj

Výjezdová jednotka

Zásahová činnost od 22.9.2019 – 28.11.2019

V tomto období jednotka nezasahovala u žádné události. Odborná příprava a údržba techniky U jednotky opětovně druhou neděli proběhla odborná příprava, zkouška a údržba techniky a agregátů. Během měsíců proběhly povinné kondiční… Continue reading

Masopustní průvod v Čisté 2019

V sobotu dne 2. 3. 2019 se konal tradiční veselý průvod naší obcí za účasti mnoha masek, mnoha našich spoluobčanů, a také hostů ze spřátelených obcí Čistá u Horek a Čistá u Litomyšle, z nichž někteří byli též v maskách.… Continue reading

Čistecký uzel 2019

V sobotu 9. 2. 2019 se konala okresní dětská sotěž mladých hasičů  Čistecký uzel 2019.

Byl to již 10. ročník této akce, zvláště vhodné pro zimní období.

Závody se konaly v tělocvičně  ZŠ v Čisté a sjela se zde řada… Continue reading

Poděkování a blahopřání

Letošní anenská pouť se vydařila a počasí nám přálo. Občerstvení zajistili členové SDH. Děkujeme p. J. Průchovi a p. S. Grundovi za zprostředkování a dopravu grilu, dále manželům Schuhovým, pí A. Králové, pí V. Jarošové, p. P. Vopatovi, p. K.… Continue reading

Recyklujte s hasiči

SDH se přihlásil k akci „Recyklujte s hasiči“, pomocí které se snaží sehnat finanční prostředky na dovybavení jednotky. Akce sběru budou ohlášeny rozhlasem nebo můžete kontaktovat kohokoliv z SDH a členové si od Vás spotřebič odvezou. 

Dále dne 27.… Continue reading

Oslavy 140. výročí založení SDH Čistá 17. 6. 2017

Hlavní akcí v předchozím období byly oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Čistá. Tyto oslavy se připravovaly několik měsíců dopředu a bylo vynaloženo velké úsilí jak členů SDH, tak i zaměstnanců obce  a paní starostky.

Oslavy byly… Continue reading

Masopustní průvod v Čisté 2017

Dne 26. 2. 2017 pořádal SDH Čistá každoroční maškarní průvod obcí za účasti místních hasičů i hasičů ze spřátelených SDH z obcí, jež také nesou jméno Čistá. Akce se konala s podporou naší obce a zúčastnil se jí velký počet… Continue reading