SDH

Mlýn Čistá – cvičení

Dne 30. 9. 2016 ve 14 hodin byl vyhlášen cvičný požární poplach – požár  balicího stroje ve vícepodlažním mlýně v Čisté. Vzhledem k povaze vnitřní konstrukce mlýnů, a též k nebezpečí výbuchu moučného prachu z event. porušených zásobníků mouky je… Continue reading

O pohár starosty SDH Čistá

Dne 7. 9. 2016 se za účasti družstev ze spřátelených SDH konala na hřišti v Čisté netradiční hasičská soutěž veteránů o pohár starosty SDH Čistá. Po úspěšném ukončení soutěží následovalo hudební odpoledne i pro veřejnost. Foto zde

Oslava 115. výročí založení SDH Zdeslav

Dne 5. 7. 2016 proběhla oslava výše zmíněného výročí spojená s předvedením rekonstruované zbrojnice ve Zdeslavi. Při této příležitosti byla vysvěcena socha sv. Prokopa. Byla předvedena nejnovější i stará renovovaná hasičská technika. Fotozde

Cvičný zásah ve zdejší škole 3. 6. 2016

Pro seznámení dětí s nejmodernější hasičskou a zdravotně-záchranářskou technikou a pro jejich přípravu k reálné situaci požáru ve škole bylo uspořádáno toto cvičení. Obrazová reportáž-zde

Odbornost mladých hasičů

V sobotu 27.2.2016 proběhlo na stanici HZS v Rakovníku hromadné přezkoušení odbornosti našich mladých hasičů. Tuto akci jsme pojali jako výlet a rozjeli jsme se do okresního města vlakem. Děti absolvovaly nejdříve písemný test a poté i ústní a praktickou… Continue reading

Prevence

Občané jistě vědí, že pálení větví je nutno předem nahlásit na webu HZS Středočeského kraje. Pokud pálení není hlášeho, může Vám být udělena pokuta. Formulář pro hlášení najdete na odkazovaném webu vpravo v samost. okénku „Evidence pálení“, nebo tamtéž nahoře… Continue reading

Protec D360

Ve výbavě jednotky je proudnice Protec D360, jež  je díky nízkému průtoku vody a vyššímu pracovnímu tlaku v řadě jednotek používána jako náhrada vysokotlakého hasicího zařízení. Je šetrnější k majetku,  takže celkové uchráněné hodnoty při požárech aut a staveb jsou… Continue reading