Výroční schůze SDH, Masopustní průvod v Čisté 2020

Dne 25. 1. 2020 se konala výroční schůze SDH Čistá, a to jako tradičně v hostinci  O Šimků.  Zúřastnila se jí podstatná většina členů našeho sboru, hosté z Rakovníka a hosté z SDH sousedních obcí. Byla vyhodnocena naše práce a činnost v roce 2019, projednány a schváleny organizeční změny a změny ve velitelských funkcí. Též byla přednesena, projednába a schválena zpráva o hospodačení SDH Čistá. Byli též přijati noví členové našeho sboru. Zprávu o činnoszi přednesl pan Vlastimi Schuh (Zprávu si lze přečíst v hlavním menu v položce Současnost ).  Několik obrázků ze schůze viz

V sobotu dne 22. 2. 2020 se konal tradiční veselý průvod naší obcí za účasti mnoha masek, mnoha našich spoluobčanů, a také hostů ze spřátelených obcí Čistá u Horek a Čistá u Litomyšle, z nichž někteří byli též v maskách. Průvod se konal odpoledne, ale již od rána masky vyjely autobusem na okružní cestu po okolních obcích. Odpolední průvod byl doprovázen hudbou kapely Šlapeton a večer pak pokračoval maškarním plesem se stejnou hudbou v kulturním domě. Akci pořádal místní hasičský sbor za podpory obce a zvláště paní starostky.

Na obrázky i na některé zvuky je možné podívat se zde.