Mlýn Čistá – cvičení

Dne 30. 9. 2016 ve 14 hodin byl vyhlášen cvičný požární poplach – požár  balicího stroje ve vícepodlažním mlýně v Čisté. Vzhledem k povaze vnitřní konstrukce mlýnů, a též k nebezpečí výbuchu moučného prachu z event. porušených zásobníků mouky je takové cvičení pravidelně opakováno. Zásahu se zúčatnila jednotka SDH Čistá, jednotka HZS Rakovník a jednotka SDH Hvozd. Foto zde