Nové zásahové vozidlo CAS 30 Tatra 815-7 4 x 4

Dne 29. 4. 2016 zkontroloval a přezkoušel v Čisté náš sbor zcela nový, plně vybavený, skvělý zásahový automobil CAS 30 na podvozku Tatra 815-7  4 x 4. Mohlo k tomu dojít  díky veliké podpoře naší obce i našich sponzorů, a mnohaleté vzorné práce celého SDH Čistá, zvláště pak výjezdové jednotky, trvale doplňované mladými členy z řad skupiny dětí „Mladí hasiči“ dlouhodobě připravované k této náročné, potřebné, zajímavé, záslužné činnosti a často těžké práci. Obrazová reportáž.zde.

Taktéž ohromnou událostí bylo pak pro celou Čistou slavnostní předání zdejšímu SDH nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) a její inaugurace dne 28. 5. 2016 – včetně projevů, návštěv ze sousedních obcí i ze  spřátelených obcí, které byť jsou z větší dálky, také se jmenují Čistá a naše obec s nimi i s jejich SDH udržuje dlouhodobé vzájemné vztahy a přátelské návštěvy.  Z této akce – zvlhlé deštěm – je zde obrazová reportáž. Jako její  ozdoba je zachyceno i  krásné vystoupení  mladých hasičů „Soptíků“  z SDH z nedalekých Kralovic.      Hned dalšího dne pak byla nová CAS i se svou výjezdovou jednotkou zařazena do pohotovostního stavu v rámci KOIS.