Odbornost mladých hasičů

V sobotu 27.2.2016 proběhlo na stanici HZS v Rakovníku hromadné přezkoušení odbornosti našich mladých hasičů. Tuto akci jsme pojali jako výlet a rozjeli jsme se do okresního města vlakem. Děti absolvovaly nejdříve písemný test a poté i ústní a praktickou zkoušku. Všichni námi nominovaní uspěli a získali své odznaky odbornosti. Filip Schuh – instruktor, Patrik Schuh – strojník, Maruška a Anička Krausovi, Niki Marečková a Dája Votroubková – preventista. Díky obtížné přípravě a samotné zkoušce jsme přihlásili jen děti v kategorii starších. Ostatní však o své odborné zkoušky nepřijdou. Přezkoušíme je sami vzhledem k jejich věku. Úspěšným absolventům gratulujeme.