Oslavy 140. výročí založení SDH Čistá 17. 6. 2017

Hlavní akcí v předchozím období byly oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Čistá. Tyto oslavy se připravovaly několik měsíců dopředu a bylo vynaloženo velké úsilí jak členů SDH, tak i zaměstnanců obce  a paní starostky.

Oslavy byly dne 17. 6. 2017 od 12:00 na fotbalovém hřišti (kde již bylo shromážděno mnoho diváků, a také mnoho aktuální i historické hasičské techniky ze širokého okolí) zahájeny příletem vrtulníku letecké služby Policie ČR a leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru ČR. Byly předvedeny ukázky záchrany osob z těžko přístupných míst. Po dynamických ukázkách vrtulník na hřišti přistál a pokračovala statická ukázka vrtulníku Bell. Po ní se v KD konala slavnostní valná hromada SDH za účasti mnoha hostů. Poté po slavnostním průvodu obcí byly položeny věnce k pomníku padlých v Čisté. Po tomto aktu pokračovaly na hřišti ukázky činnosti hasičů a složek integrovaného záchranného systému (IZS). Předvedena byla záchrana osob z havarovaného vozidla, likvidace požáru osobního vozidla, předvedena činnost sacího bagru pro odsávání suché zeminy při zasypání – ze Záchranného útvaru Zbiroh, ukázka techniky CAS – 30 Tatra-815/7 SDH Čistá. Samozřejmě se myslelo i na děti, pro které byl připraven skákací hrad a pěna vytvořená hasiči z obce Čistá u Litomyšle. Počasí se vydařilo a myslíme, že i program oslovil nejen děti, ale i dospělé návštěvníky. Slavnostní den byl zakončen zábavou v kulturním domě. Chceme poděkovat hlavním organizátorům J. Rohrovi, V. Jarošové a starostce obce B. Čebišové. Též všem, kdo se na hladkém průběhu oslav podíleli. 

Obrázky z programu na hřišti, programu v KD  i z průvodu v Čisté najdete zde

7. 8. 2017 VL