Ostatní činnost

SAMBAR STEEL 2009
23. – 24. května 2009 se konala v Kladně v bývalé výrobní hale Kladno – Koněv soutěž v technickém lezení. Na těchto závodech jsem soutěžil za SDH Čistá. Jednalo se již o třetí ročník závodů v průmyslovém lezení SAMBAR Steel. Mohou se v nich poměřit závodníci z řad profesionálů a zkušenějších amatérů. Profíci zde zúročí tvrdý trénink, výškoví pracovníci vytěží potřebné dovednosti z denodenní praxe, speleologové mohou vycházet ze zkušeností získaných při výpravách do hlubin jeskyní. Ačkoli  je již mezi závodníky z těchto řad velká konkurence, závod může vyhrát i šikovný a obratný amatér.
Co je průmyslové lezení
Průmyslové lezení spočívá v pohybu na laně pomocí technických pomůcek. Nejčastěji tento typ lezení můžete vidět u záchranných složek, jakými jsou například hasiči či záchranáři, kteří pomocí této techniky zachraňují lidem životy, u výškových pracovníků, kterým průmyslové lezení umožňuje bezpečně vykonávat jejich pracovní činnost a u speleologů, jejichž způsob pohybu na laně je nejvíce podobný lezení, které je obsahem tohoto závodu.
Z bezpečnostních důvodů závodníci neustále používají dvě lana, jedno tzv. pracovní, lezecké a jedno jistící.
Více informací o závodech, včetně přístupu k dalším ročníkům je zde

Během závodu bylo několik přednášek a doprovodných akcí. Nnejpoutavěší přednáška byla z oboru zdravotnictví: první pomoc při poranění páteře po pádu z výšky nebo do hloubky.