Oznámení o propojení motorové sirény

Vážení spoluobčané, dovoluji si vám oznámit že dne 1. července 2009 bude propojena motorová siréna (na škole) se svolávacím systémem KANGA+ pro JSDH. Tímto tedy bude při požárech a dalších druzích poplachů, vyhlašován výjezd jednotky SDH touto sirénou, spolu se standardním způsobem rozesílání SMS zpráv. Uvedené  řešení jsme zvolili pro  urychlení výjezdu jednotky SDH, aby nedocházelo k časovým prodlevám při rozesílání SMS zpráv.  Ty mohoou trvat  mezi první a poslední SMS zprávou až 5 .minut. To je způsobeno zpracováním požadavku na odeslání  SMS zprávy příslušným mobilním operátorem a závisí mj. na okamžitém vytížení mobilní sítě. Tóny sirény při různých druzích poplachu si můžete poslechnout ZDE, kde budou tóny i s vysvětlením druhu poplachu.
Děkujeme za pochopení

Za SDH Čistá Pavel Mareček