Poděkování a blahopřání

Letošní anenská pouť se vydařila a počasí nám přálo. Občerstvení zajistili členové SDH. Děkujeme p. J. Průchovi a p. S. Grundovi za zprostředkování a dopravu grilu, dále manželům Schuhovým, pí A. Králové, pí V. Jarošové, p. P. Vopatovi, p. K. Štětinovi, p. J. Tajblovi a p. J. Rohrovi za obsluhu ve stánku.

Přejeme našemu starostovi SDH Vlastimilu Hoťkovi k významnému životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Celý sbor hasičů v Čisté.