Průběžný zpravodaj

Výjezdová jednotka

Zásahová činnost od 29. 4. – 23. 5. 2019 

V tomto období  jednotka zasahovala u dvou udákostí, a to:

Dne 7. 5.  2019 byla jednotka v odpoledních hodináchvyslána k požáru stropních prostorů v domě č. p. 22 na náměstí J. Vrchlického. Po příjezdu byl zjišzěn požár stropních prostorů okolo komínu. Jednotka na likvidaci nasadila vysokotlaký proud. Dále bylo provedeno stržení zasažené části stropu a vyříznutí zasažených trámů pomocí motorové pily.Jednotka dále provedla částečný úklid uvnitř domu po zásahu a zajistila dohled nad místem zásahu. Mimo naší jednotky na místě zasahovaly jednotky HZS Rakovník a JSDHO Jesenice. Díky včasnému zpozorování a rychlému zásahu nedošlo k rozšíření požáru a k vyšším škodám na majetku.

Ihned po návratu jednotka vyjela na žádost starostky obce spolu se zaněstnanci obce do obce Smrk na pročištění  neprůchodné veřejné kanalizace. Jednotka opět pomocí vysokotlaku pročistila část kanalizace.Při této činnosti bylo zjištěno propadnutí části kanalizce. Jednotka asistovala při vyjmutí poškozené části a nasazení nového potrubí.

4. 5. 2019 proběhla okrsková soutěž v požárním sportu. Zde se naše jednotka umístila na prvním místě i přes nepříjemné deštivé počasí. Družstvo našich žen skončilo na druhém místě.

Dne 18. 5.  vyjela jednotka do obce Hlince na klasickou soutěž v požárním útoku, kde skončila na krásném druhém místě.

Do výbavy jednotky bylo pořízeno zařízení na výrobu lehké a střední pěny, které se nasazuje na přetlakový ventilátor Papin. Ten  již je ve výbavě jednotky. Dále probíhají přípravy na vybavení nového dopravního automobilu, který by měl být v brzké době dodán.

Zásahová činnost od 1. 4. – 29. 4. 2019 

V tomto období  jednotka zasahovala u dvou udákostí, a to:

Dne 20. 4.  2019 byla jednotka vyslána k požáru hrabanky v lese v k. ú.  Břežany. Jednotka zde ve spolupráci s HZS Rakovník, JSDHO Kralovice a Kožlany provedla likvidaci požáru hrabanhy  o rozloze 50 x 100 metrů. Jednotka zde úspěšně nasadila tzv. D program, kterým je vybavena od letošního roku. Tento program se vyznačuje menší spotřebou hasební látky, vyšší kulturou hašení a snazší manipulací s proudy.

Dne 21. 4. 2019 byla jednotka opětovně vyslána k požáru suché trávy v obci Velká Chmelištná. Jednalo o pálení větví, které se díky větru rychle rozšířilo. Jednotka zde opět zasahovala s HZS Rakovník a s JSDHO Jesenice. Rovněž vytvořila čerpací místo z místního návesního rybníka.

 

Odborná příprava a údržba techniky

Stejně jako v předchozím měsíci, tak i v květnu (v druhou neděli) proběhla odborná příprava, údržba a zkouška techniky a agregátů.

U jednotky jako pravidelně druhou neděli i v dubnu proběhla odborná příprava, zkoušky a údržba techniky a agregátů. Dne 25. – 26. 4. 2019 byly provedeny technické prohlídky obou CAS a na CAS 30 T-815/7 proběhl poslední záruční servis podvozku v servisu Tatra Kaznějov.

Dne 28. 4. 2019 proběhla příprava dříví na čarodějnice, které budou jako každý rok  u  kulturního domu.

 

Prevence a výchovná činnost

 Dne 8. 5. 2019 členové SDH jako každý rok drželi čestnou stráž při pokládání věnců ke Dni osvobození od fašismu u pomníku obětem války.

V rámci kulturní činnosti proběhlo29. 4. 2019 pálení čarodějnic u kulturního domu.

V rámci prevence žádáme všechny občany, aby si počínali obezřetně při zacházení s otevřeným ohněm v přírodě. Ať už se jedná o vypalování, které je zakázané, nebo o otevřená ohniště. Jelikož se předpokládá obdobné počasí jako loňský rok, tedy málo srážek a vysoké teploty, je možnost zvýšeného nebezpečí požárů.