Výroční schůze SDH Čistá. Průřez činností SDH v r. 2017

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté u Rakovníka zahájil rok 2018 výroční schůzí, která se konala 13. 1.  2018 v místní restauraci „U Šimků“. Po zahájení a přivítání hostů přednesl  velitel jednotky T. Vopata zprávu o činnosti v roce 2017. Foto zde

Výše uvedená zpráva je k nahlédnutí v hlavním menu „Současnost„. Za pozornost zde stojí rozšíření  smluvního zajištění požární ochrany dvou obcí naší  výjezdovou jednotkou od roku 2018.

Obrazové připomenutí celého roku 2017 lze prohlížet zde