Školení a výcvik členů JSDH Čistá

Odborná příprava:

Proběhla pravidelná údržba techniky. Dále v rámci preventivně výchovné činnosti s mládeží jsme navštívili letní tábory s ukázkami hasičské techniky.

Odborná příprava:

Jednotka se podílela na přípravách oslav výročí založení. Proběhla rekonstrukce ruční historické stříkačky zásluhou p. J. Čecha. Dále proběhla pravidelná údržba techniky, zabezpečení závodů s vozidlem CAS – 30 v obci Rakovník. Rovněž proběhly technické kontroly na STK v Rybnici s vozidly CAS – 30 a CAS – 25. Vrámci odborné přípravy proběhl výcvik v dýchací technice.

Odborná příprava:

Školení – poznávání vozidla CAS-30 a jeho vybavení

Dne 26. 6. 2016 jsme se podrobně seznamovali s vybavením a obsluhou nové CAS. Tento proces však nelze považovat za jednorázovou akci. Fotozde

Odborná příprava:

Kontrolní den u dodavatele CAS 30:

Další kontrolní den  na novém zásahovém vozidle CAS – 30 u dodavatele THT Polička proběhl dne 19. 4. 2016, Byly doladěny poslední detaily a domluven den předání. Předání vozidla a zaškolení obsluh proběhne dne 29. 4. 2016 u hasičské zbrojnice v obci Čistá. Poté proběhnou kondiční jízdy a zaškolení všech členů výjezdové jednotky. V měsící květnu proběhne slavnostní předání.

Odborná příprava:

 Dne 9. 4. 2016 proběhlo jako každý měsíc školení výjezdové jednotky garantem HZS Rakovník. Mimo pravidelnou údržbu techniky bylo provedeno  zaškolení na novou CAS – 30. S tímto vozidlem se dostavila jednotka HZS Rakovník. Naši členové si prakticky vyzkoušeli veškeré ovládání – jako např. lafetovou proudnici, vysokotlaké zařízení atd. Po této části si strojníci prakticky vyzkoušeli jízdní vlastnosti tohoto vozidla na účelové komunikaci  na Břežany.

Zaškolení strojníků pro CAS 30 T-815/7

Termín: 12. 3. 2016

Místo konání: stanice HZS Rakovník

Dále dne 13. 3. 2016 od 13:00 – 16:00 proběhla v hasičské zbrojnici zkouška techniky, ošetření a doplnění výstroje. Rovněž proběhlo školení pro používání nového přetlakového ventilátoru a taktiky přetlakové ventilace.

Školitel: Miloslav Svatoš

Odborná příprava:

Dne 12. 3.  2017 proběhlo pravidelné školení jednotky a údržba techniky. Dále jednotka téhož dne v odpoledních hodinách prováděla asistenci na hřišti při pálení trávy. Pálení prováděli fotbalisté v prostoru za hřištěm.

 

V rámci odborné přípravy proběhlo 4. 3. 2017 periodické školení velitelů  ve stanici HZS Rakovník, kde jsme se seznámili podrobněji s programem PORT.ALL a dále též s příznaky „syndromu vyhoření“ u Integrovaného záchranného systému.

 

 

Kontrolní den u dodavatele CAS 30:

První kontrolní den u dodavatele nového zásahového vozidla CAS 30 Tatra 815/7 4 x 4 proběhl v sídle výrobního závodu  THT Polička. Byly zde upřesněny požadavky ze strany SDH Čistá a na dovoz materiálu k montáži. Níže foto podvozku našeho vozidla – viz zde: T815v

Při zpáteční cestě z Poličky byla ukutečněna návštěva naší družební obce Čisté u Litomyšle. Zde jsme se setkali s hasiči a starostou obce. Po ukázce nového kulturního domu a hasičské zbrojnice byla delegace pozvána na společný oběd. Návštěva byla krátká, ale o to více vřelá.

Termín: 2. 3, 2016

Místo konání: firma THT Polička

Zčastnili se: starostka obce Blanka Čebišová, Tomáš Vopata, Miloslav Svatoš

Školení a ukázky užití vrtulníku k hašení:

Při požárech  např. v nepřístupném terénu apod. může být nutné využít leteckou podporu.

Obrázky viz zde  Pozn. Pro umožnění přehrávání videa ve vysokém rozlišení na Internetu  (kompresí dat) objevují se někdy v obraze poruchy. Máme k dispozici i nekomprimované videozáznamy.

Termín: 16. 6, 2015

Místo konání: letiště Rakovník

Školitel: Miloslav Svatoš,  HZS Rakovník,  letecká služba policie ČR

Zčastnili se: Tomáš Vopata, Petr Čech, Radek Čihák, Jiří Tajbl, Jan Plincner, Jan Rohr, Karel Štětina ml., Luděk Marek, Pavel Mareček

Školení a výcvik k užití lezeckýc technik:

K provádění záchranářské činnosti musí být jednotka SDH vybavena a vycvičena mimo jiné též k užití lezeckých technik.  K tomuto výcviku došlo u naší výjezdové jednotly SDH ve skalních věžích poblíž Lubence. Po školení a následném tréninku jsme navštívili nedaleký zámek Chyše a občerstvili se v restauraci tamního zámeckého pivovaru.

Obrázky viz zde

Termín: 30. 5, 2015

Místo konání: skály u Lubence

Školitel: Miloslav Svatoš

 Zčastnili se: Tomáš Vopata, Petr Čech,  Radek Čihák,  Jiří Tajbl, Jan Plincner, Jan Rohr, Karel Štětina ml.

 

Dne 9. 5. 2015 proběhla, jako každý měsíc, odborná příprava výjezdové jednotky. Nejdříve proběhla teoretická část se zaměřením na základy lanové techniky. Poté následovala kontrola a zkoušky všech agregátů a zásahových vozidel. Rovněž byly provedeny kondiční jízdy u příslušníků,  kteří neměli najeto aspoň 10 km za měsíc. Dále bylo provedeno dne 15. 5. 2015 školení jednotek JPO – V našem okrsku v rekreačním zařízení Zdeslav. Školení provedli M. Svatoš, T. Vopata a P. Čech.

Školení užití smáčedel a pěny při hašení:

Po výkladu o druzích, přípravě k použití a vlastního užití těchto prostředků byla vyvezena obě zásahová vozidla ze zbrojnice. Byl proveden úklid jejích prostor, kontrola a údržba výstroje a výzbroje, jakož i kontrola a spuštění vyjímatelných motorových zařízení v zásahových vozidlech. Poté byly v praxi vyzkoušeny všechny činnosti, jejichž tématem bylo výše uvedené školení. Bylo též provedeno čištění cisterny vozu RTH a údržba jejích ovládací ventilů.  Při příležitosti  vyjetí vozu Avia s přívěsem a vytažení stříkačky z přívěsu byla kromě motorové zkoušky stříkačky sestavena i základna a další vybavení pro hasičský sport a mladí hasiči SDH Čistá provedli jarní, zatím suché cvičení.

Obrázky viz zde

Termín: 12. 4, 2015

Školitel: Miloslav Svatoš

Zčastnili se: Tomáš Vopata, Petr Čech, Jan Čech, Vlastimil Schuh, Radek Čihák, Petr Hedvičák, Roland Kletečka, Jiří Tajbl, Jan Plincner, Jan Rohr, Karel Štětina ml., Václav Lehner

 

Dne 10. 1. 2015 od 13:00 do 16:00 proběhla v hasičské zbrojnici zkouška techniky, ošetření a doplnění výstroje. Byla provedena aktualizace vyrozumívání členů JSDH přes modul KANGO. Několik obrázků je zde.

Dle nařízení MV GŘ HZS musí každý strojník zařazený jak u jednotek HZS, tak u jednotek SDH, ujet se zásahovým vozidlem za kalendářní měsíc min. 10 km. Z tohoto důvodu proběhly v březnu u naší jednotky kondiční jízdy pod vedením p. Petra Čecha, který je zodpovědný za strojní službu. Dále dne 15. 3. 2015 proběhla u jednotky odborná příprava pod patronací velitele družstva HZS Rakovník. V rámci této přípravy byly proškoleny zásady průzkumu, evakuace a zásahu v budovách. Dále proběhl praktický výcvik s dýchací technikou u nositelů dýchací techniky.

 

 sdhŠkolení první pomoci:

Termín: 17. 6. 2011
Školitel: MUDr. Boučková

Zúčastnil se:
Tomáš Vopata, Jiří Čebiš, Pavel Mareček, Vlastimil Schuh, Petr Vopat, Jan Rohr, Jiří Tajbl, Pavel Tintěra, Vlastimil Hoťěk.

Nositelé dýchací techniky:

Tomáš Vopata, Jiří Čebiš, Pavel Mareček, Jan Čech, Petr Čech, Radek Petržílek, Karel Štětina, Roman Stárek, Petr Vopat, Vlastimil Schuh

Rozpis školení nositelů DT v roce 2011
1.3. – 13.3. 2011 …………………. 13.3.2011 Proběhlo
1.6. – 13.6. 2011 …………………. 3.6.2011 Proběhlo
1.9. – 13.9. 2011
1.12. -13.12.2011

Vypracoval 1.1. 2011
Pavel Mareček

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou:

Termín: 6. 10. 2010
Školitel: Svatoš

Zúčastnil se:
Tomáš Vopata, Pavel Mareček, Roland Kletečka.

Cíl: Seznámit členy JSDH se základy práce ve výškách a nad volnou hloubkou, se zaměřením na jištění a sebezáchranu zasahujícího hasiče. Seznámit se základními pomůcky, uzly, a s volbou vhodného kotevního bodu, praktické provedení slanění přes hranu, a bezpečnost práce při použití pomůcek.

Místo: Skála za čistou směrem ke mlýnu…

Vypracoval 10.6.2010
Pavel Mareček