Výroční schůze SDH Čistá. Zpráva a přehled o činnosti SDH v r. 2018

Dne 19. 1. 2019 se konala výroční Valná hromada SDH Čistá u Rakovníka  za účasti řady hostů  v restauraci „U Šimků“. Několik obrázků z této akce lze vidět zde.

Byla zde přednesena Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů v Čisté – 2018, dále Zpráva o hospodaření sboru – 2018, a též Zpráva o činnosti SDH Čistá za rok 2018.

Tyto zprávy si lze přečíst v hlavním menu v položce Současnost