Zásahy JSDH Čistá v roce 2012

V únoru proběhlo dvakrát odčerpání spodní vody na pozemku pana Průchy a
odstraňování nebezpečného náledí na přilehlé komunikaci, v dubnu jsme hasili
požár stromu pod cihelnou u Čisté, v červnu jsme zasahovali u tragické nehody
malého sportovního letadla mezi Zdeslaví a Čistou a u požáru zemědělské
stavby v Rousínově. Červenec se obešel bez zásahů, avšak hned v srpnu jsme
museli vyjet k požáru lesa u Bělbožic, požáru kombajnu pana Sodomka ve
Zdeslavi, a také bylo nutné odstranit padlé stromy na cestě k Vojtovu mlýnu.
V září proběhl malý zásah při zahoření porostu v příkopu směrem na Zdeslav.
V říjnu jsme zasahovali u výbuchu plynové láhve v rodinném domě pana
Pornera, a také vyjeli k hlášenému požáru trafostanice ve Velké Chmelištné.
Prosinec pak opět přinesl padlé stromy, tentokrát v katastru osady Svatý
Hubert.

Kromě samotných zásahů jsme také několikrát poskytli technickou pomoc, což
byl například proplach kanalizace v Kozím rohu, kropení hřiště, doprava vody na
hřbitov, doprava vody do dětského tábora ve Velké Chmelištné nebo podzimní
pomoc rybářům při čerpání vody před výlovy.
Zapomenout samozřejmě nelze ani na činnost v oblasti kultury, kam jsme
opět přispěli uspořádáním masopustu a podzimní havelské zábavy.

Náš sbor, včetně členů výjezdové jednotky, se snažil být i v minulém roce
aktivní, což dokládá především zpráva o přípravě na vlastní činnost výjezdové
jednotky, ale také zpráva o další činnosti členů SDH nebo stručná zpráva o
postupném materiálovém vybavování hasičské zbrojnice či techniky.

Členové SDH absolvovali v roce 2012 celkem 6 důležitých tréninků, v rámci
kterých cvičilo nejen družstvo mužů, ale i družstvo žen, a také se zúčastnili tří
soutěží, ve kterých si nevedli nijak špatně.
5. května to byla okrsková soutěž ve Zdeslavi, kde jsme získali v kategorii mužů
druhé místo, o pár dnů později jsme vybojovali první a druhé místo na soutěži
v Hlincích a 7. července při tradičním materiálu Jiřího Uvíry ve Velké Chmelištné
jsme dosáhli v kategorii mužů na první i druhé místo a v kategorii žen na první
místo.
Mnozí členové se zúčastnili několika brigád, z nichž mi dovolte uvést alespoň ty
nejdůležitější. V květnu to byla brigáda na opravu prasklého chladiče stříkačky
PS 12, v červnu pak oprava kohoutu na otočném děle hasičského vozu RTHP,
v srpnu přípravné práce na STK Avie a v prosinci přípravné práce na STK vozu
RTHP. Současně s tím průběžně probíhaly i další práce na drobných opravách či
údržbě vozů a materiálového vybavení.
Vybraní členové výjezdové jednotky se i v průběhu minulého roku zúčastnili
několika školení zaměřených na obsluhu dýchací techniky (to bylo v lednu,
dubnu a červnu) a v březnu se rovněž uskutečnilo školení strojníků a velitelů.
Poměrně hodně energie bylo vloženo do materiálového vybavení a zabezpečení
hasičské zbrojnice. Nakoupen byl pracovní stůl, kompresor, bruska řetězů na
pily, nový zásahový komplet, přilba a dvoje boty, rozdělovač nebo pákové
nůžky. Tak jak stoupá vybavení hasičské zbrojnice, bylo nutné přistoupit
k zabezpečení objektu elektronickým zabezpečovacím systémem. Tento systém
je propojen se systémem KANGO a ve svém důsledku urychlí výjezd jednotky
v případě ostrého zásahu. Protože se jedná o poměrně důležitou změnu, je nutné alespoň  ve tručnosti objasnit princip fungování systému.

Ohlašovatel události je po vytočení čísla 150 (nebo 112) spojen se spádovým
krajským operačním střediskem. Toto středisko zpracuje zprávu o hlášené
události a její operátoři vyhodnotí, které jednotky dle spádovosti a
předurčenosti budou vyslány k hlášené události.
Dále operační středisko vyšle SMS zprávu o hlášené události v podobě
textového popisu do zařízení KANGO (to je elektronické zařízení umístěné
v budově hasičské zbrojnice) a to spouští dle příkazů pět základních činností:
1. Přepošle stručný text zprávy členům výjezdové jednotky dle nastaveného
pořadí
2. Vytiskne podrobnější zprávu o zásahu (co se děje, kde, kolik vyjíždí
techniky a z jakých stanic, kontakt na ohlašovatele události a záchytné
body jízdy)
3. Spouští automaticky sirénu, přičemž je schopno reprodukovat tři tóny
poplachu dle odeslaného příkazu z operačního střediska
4. Odkóduje alarm na hasičské zbrojnici
5. Odemkne zámek na dveřích garáže v hasičské zbrojnici, což znamená, že
v době vyhlášení poplachu umožňuje vstup i členům, kteří nemají klíče od
hasičské zbrojnice.
Elektronické zařízení KANGO lze samozřejmě různě konfigurovat, přidávat a
mazat registrovaná telefonní čísla, udělovat práva k ovládání apod. Jak již bylo
uvedeno, je zcela zřejmé, že uvedený systém urychlí a zjednoduší výjezd
jednotky v případě potřeby.
Přes systém KANGO se dostáváme i k podrobnější zprávě o zásazích výjezdové
jednotky, kterých bylo bohužel oproti roku 2011 o něco více.

Uvedená zpráva poskytla snad dostatečný přehled o činnosti našeho sboru v roce 2012. Je nutné poděkovat všem, kteří se na činnosti SDH podíleli a popřát hodně sil do další činnosti.