Zásahy JSDH Čistá v roce 2013

ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SDH ČISTÁ ZA ROK 2013

Zásahová činnost

V roce 2013 jednotka zasahovala u těchto událostí:

4.1. – požár udírny v obci Zavidov

1.6. – ucpaný odtok rybníku po přívalovém dešti v obci Křekovice – odčerpání vody + vyčištění odtoku

5.6. – 7.6. – povodně Řevnice

13.7. – požár lesa Strachovice – odjezd z vyhlášení vesnice roku

14.7. – požár lesa v obci Zavidov směr Krakov ( u vrtů)

15.7. – požár lesa Strachovice

27.7. – požár lesa Žihle – odjezd z pouti

6.8. – polomy po vichřici na Rakovnicku (odklizení polomů v obci Čistá, dále zprůjezdnění komunikace ve směru Zavidov až Senec, dále přejezd do města Rakovník likvidace 5 stromů) čas zásahu od 21:00 – 03:00 hod.

15.8. – požár pole pod obcí Zavidov

29.8. – požár nákladního vozidla za obcí Všesulov

29.8. – požár přívěsného vozíku za osobním vozidlem ( převážel balík slámy)

Technická pomoc

13.7. – dovoz vody pro dětský tábor V. Chmelištná

18.7. – voda pro tábor

19.7. – čištění studny cihelna Čistá

23.7. – voda pro tábor

26.7. – zalévání hřiště – Čistá

7.8. – voda pro tábor

11.8. – voda pro tábor

6.10. – čištění studny č.p. 17 v Čisté

Závody

4.5. – závody okrsek Zdeslav

18.5. – závody Hlince

13.7. – memoriál J. Uvíry

14.9. – soutěž o pohár starosty SDH ( Čistá)

Školení

6.4. – školení velitelů na PS HZS Rakovník

2.2. – školení strojníků na PS HZS Rakovník

Tréninky

30.6. – hřiště

7.7. – hřiště

10.9. – hřiště

Opravy techniky

31.7. – 6.8. oprava RTHP v Plzni (porucha přídavné převodovky pro pohon čerpadla + výměna olejů a filtrů : závada při zásahu mimo obec, oprava hrazena z kraje

9.8. – STK Avie

10.12. – oprava RTHP v CS Trans (oprava přední nápravy, hadice posilovače, brzdy)

18.12. – STK RTHP

Letos se zvýšily výdaje na opravu CAS – 25 RTHP cca 40.000,- Kč. Znatelně se projevuje stáří vozidla jak na náročnosti údržby, tak na poruchovosti.

Povodně

Při povodních 2013 v měsíci červnu byla naše jednotka zapracována do pomoci obcím postižených povodní. Dne 7.6. byla jednotka aktivována KOPIS Kladno a do 2,5 hodiny vyjížděla do obce Řevnice. Po cestě došlo k poruše CAS – 25 RTHP, která bylo na cestě opravena. Jednotka pomáhala s odčerpáváním vody z těžko přístupných míst a vyprošťováním jak vozidel, tak materiálu. Naše pomoc byla kladně hodnocena ze strany zastupitelstva obce, tak i HZS PS Řevnice. Výjezdu se zúčastnil p. Čech Petr, Vopat Petr, Petržílka Radek, Rohr Jan, Štětina Karel ml.,Plincner Jan, Mareček Pavel, Vopata Tomáš. Těmto všem patří velké poděkování za pomoc postižené oblasti a za vzornou reprezentaci obce, která se tímto dostává do povědomí občanů.

Materiální vybavení

     Díky povodním a výjezdové činnosti mimo působnost obce došly poměrně velké dotace jak z MV , tak i z kraje. Dotace byly v rozsahu 102.000,- Kč a 83.000,- Kč. Za tento finanční obnos bylo pořízeno vybavení určené pro zásahovou činnost se zaměřením pro likvidaci živelných pohrom. Jde o: motorovou pilu Stihl, kalové čerpadlo se spalovacím motorem, elektrické kalové čerpadlo, výkonnější plovoucí čerpadlo, 2 ks kapesních radiostanic, vozidlovou radiostanici do Avie, nastavitelný 4 dílný hliníkový zásahový žebřík, 2 ks majáků na Avii, pěnotvornou proudnici na rychlý zásah k hadici D ( požáry aut, ropných produktů), ruční dílenské nářadí na opravy zásahové techniky, kombinovaný kanystr k pile, vysoké holínky prsačky 2 ks a 2 ks přenosných akumulátorových světel. Dále dochází k dovybavování zásahové jednotky lehkým zásahovým oděvem PS – II Nomex, který je určen pro technické zásahy a k zásahům při vysokých teplotách např. požáry lesů. Loni zaplaceno z dotací 5 ks těchto oděvů, dodání 1. čtvrtletí 2014. Tímto se zvýší komfort a ochrana zasahujících při vyšších teplotách a sníží se opotřebování těžkých a dražších zásahových obleků.Na letošní rok se počítá s dokoupením zbylých oděvů PS – II Nomex pro zbytek výjezdové jednotky.

     Z rozpočtu obce na rok 2013  byl nakoupen materiál:  3 ks ručních svítilen do výbušného prostředí, 8 ks košů na hadice v provedení nerez, kominické nářadí, 2 x zásahové boty Haix, 1 zásahový komplet, 1 oděv PS – II Nomex, 1 zásahová přilba Gallet se svítilnou, skládací hliníkový trhací hák, 1 úložný box na sorbent a hliníkové regály do CAS – 25.

   Jinak během roku pokračovalo zlepšování uložení materiálu ve vozidle CAS – 25. Vybavení je nyní uloženo přehledně a dostupně a hlavně bezpečněji. Vše bylo děláno svépomocí členy výjezdové jednotky v době jejich volna. Tímto bych chtěl jěště jednou poděkovat všem členům výjezdové jednotky jak za zásahovou činnost, tak hlavně za práci v době volna, při požárním sportu,výcviku, obecních akcích a údržbě techniky a vybavení.

     V příštím roce nás čeká rozhodnutí, zda přejdeme z JPO 3 – II na JPO 3- I. S tím by souviselo převedení sboru Zdeslav do JPO V, nyní jsou součástí naší jednotky. Musíme zjistit, zda by tato varianta byla pro jednotky výhodná z důvodu financování z dotačních programů. Dále se počítá s dokoupením již zmíněných stejnokrojů PS – II Nomex. Začalo se i s přestavbou vozidla DA Avia, které bude svým vybavením zaměřeno jako vozidlo pro technické zásahy (čerpání vody, úklid komunikací, živelné pohromy). Vybavení zakoupeno z loňských dotací. Vozidlo bude mít svojí vozidlovou radiostanici volací znak PRA 701 a bude moci zasahovat samostatně. Dále bude jednotka letos vybavena kapesní digitální radiostanicí Matra, čímž se výrazně zlepší spojení s KOPIS.

     Závěrem bych chtěl poděkovat vedení obce za pomoc při činnosti výjezdové jednotky. Děkuji za pozornost a přeji příjemnou zábavu.