Zásahy JSDH Čistá v roce 2015

Zásah č. 1

Jednotka SDH již dne 1. 1, 2015 v 11:38 vyjela na žádost KOIS Kladno k požáru sazí v komínu do obce Zavidov. Na místě zasahovala s jednotkou HZS Rakovník.

K zásahu vyjeli:  Čihák Radek, Vopata Tomáš, Mareček Pavel, Plincner Jan, Čech Jan, Štětina Karel ml., Čech Petr, Tajbl Jiří, Rohr Jan, Marek Luděk

Zásah č. 2

Jednotka zasahovala dne 17. 2. 2015 – vyjela  k požáru sazí v komíně v obci Čistá v kotelně provozovny COOP. Na místě zasahovala s jednotkou HZS Rakovník. Zásahu se zúčastnili: Vopata Tomáš,  Svatoš Miloslav, Kletečka Roland, Brychta Tomáš, Čech Petr, Čech Jan, Petržílka Radek, Plincner Jan, Tajbl Jiří

Zásah č. 3

Jednotka zasahovala dne 30. 3. 2015 na žádost KOIS Kladno k odstranění padlého stromu přes komunikaci ve směru na obec Šípy. Jednotka pomocí MŘP strom rozřezala a odtranila z komunikace, která byla po úklidu zprůjezdněna . Zásahu se zúčastnili: Vopata Tomáš, Čech Petr, Čech Jan, Petržílka Radek, Plincner Jan, Tajbl Jiří, Lehner Václav

Zásah č. 4, 5, 6, 7 (více akcí v jednom dni)

Hlavní nápor čekal jednotku hned dalšího dne 31. 3. 2015 kdy území ČR zasáhl silný vítr. Jednotka nejdříve vyjela k padlému stromu ve směru na Zdeslav, odkud přejížděla k obci Bělbožice opět k padlému stromu přes komunikaci. Dále byla jednotka vyslána v 18:44 k odtržené plechové střeše na zahradní chatce v obci Bělbožice. Zde  jednotka spolu s jednotkou HZS Rakovník střechu zabezpečila a provedla provizorní opravu. Dále jednotka ve 20:39 vyjela na žádost PČR k odstranění stromů padlých přes komunikaci za obcí Velká Chmelištná. Zde jednotka opět pomocí MŘP stromy rozřezala a komunikaci zprůjezdnila. Zásahů se zúčastnili: Vopata Tomáš, Čech Petr, Plincner Jan, Schuh Vlastimil, Čech Jan

Zásah č. 8

Jednotka zasahovala dne 12. 5. 2015 v obci Čistá, a to na likvidaci včelího roje na veřejném prostranství . Jednotka roj odchytla a provedla dle veterinárního nařízení likvidaci. Zásahu se zúčastnili: Vopata Tomáš, Čech Petr, Svatoš Miloslav

Zásah č. 9

Dne 14. 5. 2015 vyjela jednotka na žádost KOIS Kladno spolu s jednotkou HZS Rakovník k nahlášenému požáru keřů u čerpací stanice v Čisté. Na místě zasahovala s jednotkou HZS Rakovník. Zde jednotka místo požáru nenašla a až po zpětných dotazech bylo zjištěno místo zásahu u obce Všesulov u vlak. zastávky. Po příjezdu jednotka zjistila, že se jedná o hlášené pálení na zahradě. Zásahu se zúčastnili: Vopata Tomáš, Čech Petr, Mareček Pavel, Čech Jan, Petržílka Radek, Plincner Jan, Rohr Jan, Tajbl Jiří

Zásah č. 10

K další události došlo dne 17. 5. 2015 – šlo o  odstranění padlého stromu přes komunikaci Čistá – Bělbožice. Jednotka pomocí MŘP strom rozřezala a odstranila z komunikace, která byla po úklidu zprůjezdněna. Zásahu se zúčastnili: Vopata Tomáš, Čech Petr, Tajbl Jiří, Rohr Jan, Schuh Vlastimil

Zásah č. 11

Dne 7. 7. 2015 byla jednotka vyslána KOIS k lesnímu požáru nad obcí Všesulov v lokalitě „Na letním rybníku“. Po příjezdu na místo události byla na místě parta lesních dělníků, která událost nahlásila. Ta ukázala místo požáru. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár hrabanky o rozloze cca 5 x 20 metrů. Jednotka na likvidaci požáru nasadila 1 útočný proud z vozidla CAS-25. Během zásahu se na místo dostavila  jednotka HZS Rakovník. Ta pomohla s likvidací a dále doplňovala vodu do CAS-25 JSDH Čistá. Po lokalizaci provedla HZS Rakovník kontrolu požářiště pomocí termokamery. Zjištěná skrytá ohniska byla náskedně zlikvidována.

Zásah č. 12

Dne 26. 7. 2015  jednotka vyjela k požáru strniště u obce Nová Ves. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření posekaného pole o rozloze cca 300 x 500 metrů. Na místě byla zemědělská technika, která prováděla oborání požářiště. Na likvidaci jednotka nasadila otočnou proudnici z CAS-25. Po příjezdu JSDH Kralovice byla tato jednotka nasazena na hořící trávu v sousedních zahradách. Z důvodu vstupu vylomena plaňka plotu. Po příjezdu HZS Rakovník byla naše jednotka ponechána ke konečné likvidaci požáru. Dodatečná voda do CAS-25 čerpána pomocí vozidla DA naší jednotky z nádrže u silnice k obci Smrk.

Zásah č. 13

Dne 4. 8. 2015  v nočních hodinách byla jednotka vyslána k rozsáhlému lesnímu požáru u obce Chrášťany. Po příjezdu byla s vozidlem CAS-25  nasazena na úsek 3.  Jednotka si od vozidla natáhla 2 x C proud a prováděla likvidaci požáru v lesním úseku. Vodu do CAS dostávala jednotka kyvadlově z velkokapacitních cisteren. V 16:10 byla jednotka  odeslána na svoji základnu. Dne 6. 8. byla jednotka opětovně nasazena s CAS-25 jako dohled nad požářištěm. Z místa zásahu odjížděla 7. 8. v 6:54.

Zásah č. 14

Dne 7. 8. 2015  byla jednotka KOIS Kladno vyslána k požáru strniště u obce Břežany. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že rozloha požáru je cca 50 x 20 metrů. Zasaženo bylo strniště a část křovisek u lesa. Na místě byl požár částečně lokalizován zaměstnanci družstva,  kteří měli na místě fekál s vodou. Jednotka na lokalizaci nasadila nejdříve  otočnou proudnici z CAS-25 a zamezila šíření do lesního prostoru. Poté nasadila 1 x proud C a prováděla konečnou likvidaci požářiště.

Zásah č. 15

Dne 8. 8. 2015  byla jednotka vyslána k požáru strniště a křovin u obce Bělbožice. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že požár o rozloze cca 200 x 400 metrů  se šíří do lesního porostu a přilehlých křovisk. Jednotka nejdříve nasadila na zamezení šíření požáru  do lesního prostoru otočnou proudnici. Po částečném zamezení šíření jednotka pomocí 1 x C proudu začala likvidovat jednotlivá ohniska. Vozidlo DA bylo nasazeno k vytvoření čerpacího místa v obci Bělbožice (pro celkem 3 vozidla CAS).

Zásah č. 16

Dne 9. 8. 2015  byla jednotka vyslána k požáru travního porostu a strniště za areálem firmy Dynal. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že hoří travní porost u zahrad v menším rozsahu, strniště cca 30 x 7 metrů a dále větší rozsah ve dvoře firmy Dynal. Jednotka nejdříve provedla pomocí otočné proudnice částečnou lokalizaci menšího ohniska u zahrad a strniště. Dále najela do dvora firmy Dynal, kde nasadila 2 x C proud na šířící se požár trávy. Jednotka dále vytvořila čerpací místo z hydrantové sítě (celkem 4 vozidla CAS).

Zásah č. 17

Dne 10. 8. 2015  byla jednotka vyslána k mezikrajské pomoci do obce Horní Hradiště, a to k požáru pole a lesa většího rozsahu. Po příjezdu byl jednotce VZ určen úsek zabránění šíření požáru více do lesa. Vozidlo DA bylo určeno na čerpací místo na koupališti obce Mladotice. Jednotka v lesním úseku natáhla dopravní vedení, rozdělovač a dva proudy C. Jednotku kyvadlově doplňovala CAS-32 Horní Bříza. Jednotce se podařilo zamezit šíření v daný směr a následně prováděla lokalizaci a částečnou likvidaci. Po přeskupení sil a k zefektivnění dodávky vody byla CAS-32 ponechána na poli u okraje lesa a přivedeno dopravní vedení do CAS-25.  CAS-32 Horní Břízy doplňovala kyvadlově JSDHO Jesenice. Po lokalizaci daného úseku byla jednotka byla jednotka po domluvě s VZ v 1:32 dne 11. 8. 2015 vrácena na základnu.

Zásah č. 18

Dne 11. 8. 2015  v nočních hodinách se členové jednotky dostavili na místo bez techniky, jelikož JSDHO Čistá byla nasazena na rozsáhlém požáru v rámci mezikrajské pomoci u obce Mladotice. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří na skládce větví v ulici Komenského a požár se rozšířil do přilehlých křovisk. Zbylí členové k místu dopravili hydrantový nástavec, hadici C a proudnici. Bylo vytvořeno vedení C od hydrantu a provedena lokalizace a částečná likvidace požáru. Po příjezdu HZS Rakovník byla provedena konečná likvidace požáru. Zásahu se zúčastnili: Mareček P., Čebišová B., Votroubek J., Pavlis M., Pavlisová I., Čebiš J. ml.

Zásah č. 19

Dne 31. 8. 2015  byla jednotka KOIS Kladno vyslána k požáru stohu slámy u obce Krakov. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že rozloha požáru je cca 40 x 120 metrů. Zasaženo bylo kromě stohu i přilehlé strniště. Jednotka na lokalizaci nasadila nejdříve  otočnou proudnici z CAS-25 a zamezila tak  šíření požáru do většího rozsahu strniště. Stoh byl tvořem ještě poměrně nakypřenou slámou, takže  hořel vysokým plamenem a  značně rychle. Vozidlo DA bylo nasazeno k vytvoření čerpacího místa v obci Krakov.  Po  samovolném snížení intenzity hoření stohu a jeho podstatném zmenšení byly použity 2 ks hasičských háků na dlouhých tyčích k nakypřování hořící slámy pro její rychlejší likvidaci. Rozhrnování dosud nehořících zbytků stohu prováděl i traktor s bagrem. Poté, po doplnění vody z čerpacího místa do CAS-25, bylo prováděno dohašení a konečná likvidaci požářiště. Zásahu se zúčastnili: Vopata Tomáš, Čech Petr, Čech Jan, Petržílka Radek, Marek Luděk, Lehner Václav

Zásah č. 20

Dne 4. 9.. 2015 ve večerních hodinách jednotka zasahovala v obci Čistá, a to na likvidaci požáru křoviska v lokalitě U křížku. Jednotka pomocí otočné proudnice provedla lokalizaci a následně pomocí D proudu likvidaci požáru o rozloze cca 3×3 metry. Zároveň prováděla ochlazování sudu s neznámým obsahem v ohnisku požáru. Po ochlazení sudu bylo zjištěno, že se v něm nachází zbytky dehtu.
O jeho odstranění byla zažádána obec. Na místo se dostavila rovněž jednotka HZS Rakovník a Policie ČR OO Jesenice. Ta si událost převzala z důvodu podezření na úmyslné zapálení. Zásahu se zúčastnila celá výjezdová jednotka.

Zásah č. 21

Dne 5. 11. 2015 ve večerních  hodinách zasahovala jednotka v obci Čistá, a to na technické pomoci – sundání kočky ze stromu ve výšce cca 8 metrů. Jednotka pomocí nastavovacích žebříků kočku sundala ze stromu a předala majitelce.


Velké poděkování a úctu si zaslouží všichni členové výjezdové jednotky. Ti v letošním letním období vlivem vysokých teplot a sucha málem denně bojovali s požáry na různých místech na úkor svého volna. Na jednotku byly kladeny důležité úkoly, které vždy do detailu splnila. Znatelná byla i absence dislokace jednotek v našem okolí, což se potvrdilo dne 10. 8. 2015, kdy v jeden čas vypuklo více požárů, jejichž likvidace se musela jednotka účastnit. Poděkování patří i vedení obce, které se o jednotku postaralo co se týče pitného režimu a dovozu osob na střídání. Těchto složitých zásahů se zúčastnili: Vopata T., Čech P., Čech J., Petržílka R., Kletečka R., Svatoš M., Vopat P., Štětina K. ml., Čihák R., Čihák M., Schuh V., Mareček P., Tajbl J., Plincner J., Marek L., Rohr J., Lehner V.


 

Též chceme poděkovat členům výjezdové jednotky za pomoc při úpravách hasičské zbrojnice. Na zbrojnici proběhla výměna vrat a montáž vytápění v zasedací místnosti. Bylo provedeno vymalování garáží, na jejich podlaze byla vytvořena  zátěžová nivelační stěrka, byla provedena rekonstrukce elektroinstalace. Dále v zasedací místnosti byla provedena oprava příčky. Po usazení vrat bylo provedeno nastěhování výstroje a výzbroje a zagarážování zásahových vozidel. Všem členům patří velké poděkování, jelikož bylo odpracováno mnoho desítek hodin zdarma.