Zásahy JSDH Čistá v roce 2016

Zásah č. 1

Jednotka SDH dne 8. 2. 2016 ve večerních hodinách zasahovala mezi obcemi Čistá a Bělbožice, a to na technické pomoci odstranění stromu přes komunikaci následkem silného větru. Jednotka pomocí motorové pily strom odstranila a komunikaci zprůjezdnila.

K zásahu vyjeli:  Čihák Radek, Vopata Tomáš, Mareček Pavel, Plincner Jan,  Čech Petr, Tajbl Jiří, Rohr Jan, Petržílka Roman.

Zásah č. 2

Dne 9. 3. 2016 jednotka vyjela na žádost KOIS k požáru odpadu do obce Zhoř s vozidky CAS – 25 RTHP a DA Avia. Jednotka se na místo dostavila jako první. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že prohořívá domovní odpad navezený do rozpadlého zemědělského stavení – požár o rozloze cca 2 x 3 metry. Jednotka k likvidaci požáru nasadila 1 x D proud z CAS – 25 RTHP a při hašení prováděla rozebírání odpadu pomocí kopáče.

Zásah č. 3

Dne 10. 3. 2016 byla jednotka KOIS vyslána k likvidaci olejové skvrny v obci Čistá. Po provedení průzkumu bylo zjištěno, že na silnici č, 229 vedoucí přes obec Čistá je vyteklý pruh oleje v délce cca 500 metrů. Původcem znečištění byl kombajn E524, u něhož se nikdo nenacházel a byl odstaven na Václavském náměstí v Čisté. Jednotka začala provádět posyp uniklé látky sorbentem Absodan a s jeho pomocí byl proveden konečný úklid a očištění vozovky i odstavné plochy od uniklého oleje.

Zásah č. 4

Jednotka SDH dne 2. 4. 2016 ve večerních hodinách byla vyslána KOIS k požáru nízké budovy v obci Kožlany. Obrázek 

Zásah č. 5

Jednotka SDH dne 9. 4. 2016 zasahovala v odpoledních hodinách k likvidaci kluzké postřikové látky na znečištěné vozovce v obcích Petrovice až po Zavidov. Jednotka pomocí vody z otočné proudnice látku rozředila a spláchla s komunikace. Další vodu čerpala z nádrží v Petrovicích a Zavidově.

Obrázky (zde))

Zásah č. 6

Dne 19. 7. 2016 v 21:30 jednotka zasahovala  v obci Čistá. Jednalo se o spolupráci se složkami IZS. Muž na tísňovou linku oznámil úmysl podpálit dům. Dle nařízení KOIS jednotka skrytě vyjela k místu události, kde vyčkala příjezdu PČR. Po zadržení muže PČR jednotka provedla průzkum místa objektu a zůstala do příjezdu HZS jako záloha na místě události.

Zásah č. 7

Dne 20. 7. 2016 v 17:11 jednotka se dvěma auty CAS a DA-12 vyjela k požáru strniště mezi obcemi Malinová a Hvozd. Zde jednotka pomocí CAS provedla uhašení strniště a DA-12 provedl vytvoření čerpacího místa z rybníka u obce Malinová. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu. U tohoto zásahu se kladně projevilo vybavení CAS-30, a to hlavně proudnicí  v oblasti nárazníku CAS.

Zásah č. 8 a 9

Dne 19. 8. 2016 zasahovala jednotka u dvou událostí, a to  u požáru strniště u obce Chotěšov. Dále provedla technický zásah – likvidaci sršňů v dětském táboře u Vojtova mlýna v k. ú. Čistá.

Zásah č. 10

Dne 21. 9. 2016 zasahovala jednotka večer (za tmy) u hledání ztraceného člověka – houbaře  v lese v okolí Sv. Huberta.  Houbař byl nalezen.