Zásahy JSDH Čistá v roce 2017

V období od 1. 1. 2017 do 16. 2. 2017 jednotka  nezasahovala u vážnějších událostí. Pouze ve dnech 7. 1. a 8. 1. 2017 jednotka na žádost p. Zacha provedla dovoz vody do statku v obci Zdeslav. Došlo k zamrznutí napájecí vody pro skot – jednotka prováděla doplnění vody do žlabů ve stájích.

Zásah č. 1

Dne 24. 2. 2017  zasahovala jednotka  při likvidaci stromu padlého při silném větru přes komunikaci ve směru Nová Ves – Zelený Důl . Jednotka pomocí motorové řetězové pily provedla rozřezání stromu, jeho odklizení a úklid vozovky. Poté byla komunikace opět plně průjezdná.

Zásah č. 2

Dne 27. 2. 2017 byla  jednotka vyslána v nočních hodinách k požáru sazí v komíně v Čisté v domě č. p. 196. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že majitel není obeznámen s touto situací. Po vstupu do kotelny bylo provedeno vybrání obsahu topeniště kotle a po příjezdu HZS jednotka spolupracovala při vymetení komínu. Během zásahu bylo provedeno přirozené odvětrání prostorů od kouře.

Zásah č. 3

Dne 1. 5. 2017 vyjela jednotka k požáru rodinného domu v Šanově, kde provedla spolupráci s HZS Rakovník, hašení půdních prostor, kde hořela stará sláma. Proběhlo částečné rozebrání krytiny pro odvětrání půdy, částečné vyklizení půdního prostoru.

Zásah č. 4

Dne 4. 5. 2017 vyjela jednotka k nádraží v Čisté, kde z důvodu silných přívalových dešťů tekla voda přes vozovku, protože příkopová propust byla ucpaná. Propust jsme pomocí kalového čerpadla pročistili a očistili komunikaci.

Zásah č. 5

Dne 25. 5. 2017 – Čistá, technická pomoc, odstranění včelího roje na soukromém pozemku.

Zásah č. 6

Dne 28. 5. 2017 – Zdeslav, odstranění olejové skvrny z komunikace po technické závadě motocyklu.

Zásah č. 7

Dne 10. 6. 2017 – Břežany, požár křoví a stromu.

Zásah č. 8

Dne 20. 6. 2017 – V. Chnelištná, požár hrabanky u Čočkova rybníka v těžko přístupném terénu o rozloze 20 x 50 metrů

Zásah č. 9

Dne 25. 6. 2017 – Šípy, padlý strom na komunikaci.

Zásah č. 10

Dne 9. 7. 2017 – Všesulov, padlý strom na komunikaci, neprůjezdný jeden pruh.

Zásah č. 11

Dne 22. 7. 2017 – Jednotka byla KOIS Kladno vyslána k prověření nahlášené události, a to kouř směrem na Drahouš. Jednotka vyjela s vozidlem CAS – 30 a provedla frontálním přehledem průzkum během jízdy. Bylo zjištěno, že kouř je působen událostí lesní požár u obce Žihle. Událost přehodnocena na planý poplach.

Zásah č. 12

Dne 31. 7. 2017 – Jednotka vyjela k požáru strniště u obce ežany. Po příjezdu bylo zjištěno, že požár se šíří do lesa a na dosud neposečené obilí. Jednotka provedla likvidaci požáru pomocí lafety na nárazníku Tatry CAS – 30.

Zásah č. 13

Dne 1. 8. 2017 – Jednotce byl vyhlášen poplach v odpoledních hodinách – požár kuchyně rodinného domu v obci Čistá. Po příjezdu bylo zjištěno, že požár je v plném rozsahu a došlo k popálení jeho majitele. Byla povolána ZZS a jednotka v dýchací technice pomocí tří proudů zahájila likvidaci požáru. Postupně se na místo dostavilo několik jednotek, jelikož se jednalo o požár většího rozsahu. Zásah byl náročný, neboť byl prováděn v dýchací technice, a také kvůli extrémnímu teplu. Po uhašení byla jednotka ponechána na místě pro dohled nad požářištěm. Musela zde znovu dvakrát zasahovat k likvidaci dvou dalších menších ohnisek. Zde se opětovně potvrdila dobrá investice při nákupu nového vozidla s moderním vybavením. Velké poděkování patří zasahujícím členům jednotky při požáru RD. Jednalo se o náročný zásah po stránce fyzické i psychické.

Zásah č. 14

Dne 5. 8. 2017 – Jednotka vyslána k mezikrajské pomoci při požáru strniště za obcí Slatina. Jednotka vyjela s CAS – 30, CAS – 25 a DA. Po příjezdu byl DA určen k doplňování vody a CAS prováděly hašení strniště a hořících balíků slámy.